Belastingdienst actief op zoek naar te betalen omzetbelasting op de balans

De belastingdienst heeft aangekondigd een landelijk project te starten om btw-balansschulden te innen. In de praktijk blijkt bij veel ondernemingen een btw-schuld op de balans te staan, waarbij het niet alleen gaat om de laatste aangifte over het boekjaar maar veelal ook om een bedrag dat bij het samenstellen van de jaarrekening als alsnog verschuldigde btw naar voren is gekomen.

Ondernemingen zijn veelal niet bekend met de wettelijke verplichting om dergelijke btw-bedragen via een zogenaamde ‘suppletieaangifte’ bij de belastingdienst aan te geven. Nu de belastingdienst heeft aangegeven binnenkort een landelijk project zal opstarten om deze balans-btw actief na te heffen, kunnen in voorkomende gevallen naast de naheffingsaanslagen ook boetes worden opgelegd.

Wat te doen?
Als ondernemers btw-schulden over voorgaande jaren nog zouden moeten aangeven, adviseren wij om zo snel mogelijk (maar in elk geval vóór 1 juni 2013) actie te ondernemen om een hoge boete te voorkomen. Ondernemers die over de afgelopen jaren nog recht op een teruggaaf van btw, kunnen deze ook terugvragen.

Bron: Belastingdienst actueel, 7-5-2013, persbericht.